Zorgcoöperatie Kadoze Zorgcoöperatie Kadoze

Kadoze is een coöperatie voor een door alle inwoners van Kattendijke, met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang. Wonen in een dorp heeft voor- en nadelen. Kadoze is opgericht om die voordelen te benadrukken en, waar mogelijk, de nadelen weg te nemen. Inwoners in een dorp helpen elkaar, dat is van oudsher een mooie gewoonte. Er zijn veel voorbeelden van burenhulp in ons dorp, maar er zijn ook mensen die hier geen gebruik van maken. Bijvoorbeeld omdat ze het vervelend vinden om te vragen of iemand even wil helpen. Een aantal dorpsbewoners heeft daarom het initiatief genomen om de burenhulp nieuw leven in te blazen en het georganiseer aan te bieden in de vorm van een coöperatie.

Kadoze heeft een bestuur, maar de leden bepalen samen het beleid. Het bestuur werkt samen met de Verenging Dorpsbelangen Kattendijke (VDK) en de gemeente Goes. Ook zijn er goede contacten met het Wijkteam Zorg.

Missie

  • Ondersteunen

    Mensen ondersteunen zodat ze met plezier in Kattendijke kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving door het organiseren van begeleidende, aanvullende en ondersteunende sociale diensten en activiteiten voor leden in Kattendijke.

  • Bevorderen

    Het bevorderen van de onderlinge solidariteit in het dorp.

  • Berhartigen

    Het behartigen van de sociale belangen van de leden van Kadoze.

Kernactiviteiten

Coördineren

Het coördineren van vraag en aanbod met betrekking tot zaken die binnen de doelstelling van Kadoze passen.

Aanbieden

Het aanbieden van begeleidende diensten met betrekking tot sociale ondersteuning, zowel op verzoek van een individueel lid van Kadoze als algemene verzoeken.

Onderhouden

Het onderhouden van contact met de gemeente Goes, de Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke en instellingen die diensten leveren op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Organiseren

Het organiseren van activiteiten voor de leden.

Bestuur

VOORZITTER

Hellen Slager

Ik ben Hellen Slager-Achterberg, geboren in Zeeland in 1963 en woon sinds 2006 in Kattendijke. Sinds de oprichting van Kadoze in 2015 ben ik bestuurslid en wel als secretaris. U kunt bij mij terecht voor alles wat met de administratie van de vereniging heeft te maken. Meedenken over de toekomst van de vereniging en ons dorp en uitvoering geven aan deze plannen vind ik bijzonder waardevol. Over de zorgcoöperatie Kadoze was ik meteen enthousiast. Wonen in een dorp is alleen leuk als de sfeer in het dorp goed is en als er een gezonde samenhang is onderling. In Kattendijke wordt het steeds leuker om te wonen en met de ondersteuning van Kadoze kan iedereen in het dorp blijven wonen, ook als de dagelijkse zaken niet meer vanzelf gaan. Voor en door elkaar en zeker met elkaar houden we samen Kattendijke leefbaar.

SECRETARIS

Margreet Visser

Waarschijnlijk zullen veel mensen mij als mede oprichtster van Kadoze al kennen. Inmiddels woon ik sinds 2002 tot volle tevredenheid in Kattendijke. Ik ben opgegroeid in Noord-Holland, toen we vanwege werk moesten verhuizen liet ik mijn 82-jarige vader daar alleen achter. Daar had ik wel moeite mee. Gelukkig was er in ons geval wel een goed georganiseerd netwerk van buren en vrienden. Mijn vader is bijna 91 jaar geworden en mede dankzij die hulp tot het eind van zijn leven zelfstandig in zijn eigen huis gebleven. Ook mantelzorgen kan zwaar zijn, vooral als er veel nodig is. Dan is het fijn dat je op iets of iemand kan terugvallen. Daarom spreekt het concept van een zorgcoöperatie mij aan. Nét dat beetje extra, die schakel is zo belangrijk.

PENNINGMEESTER

Jan Pegels

ALGEMEEN LID